Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Công văn số 08/HĐTĐKT-NV ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ về việc thông báo Trưởng, Phó các cụm, khối thi đua năm 2021. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 năm 2021.

Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 gồm các thành viên: Liên minh Hợp tác xã thành phố; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố; Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật thành phố; Hội Chữ thập đỏ thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố được giao nhiệm vụ là Khối trưởng, Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật thành phố là khối phó.

Tại Hội nghị các thành viên trong khối đã bàn bạc trao đổi và thống nhất các văn bản: Quy chế hoạt động Khối thi đua, Kế hoạch thi đua Khối, Bảng tự chấm điểm để cùng đi đến ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị đón tiếp đồng chí Trần Thị Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban Thi Đua khen thưởng thành phố đến tham dự, phát biểu chỉ đạo, giải đáp các thắc mắc các vấn đề có liên quan của các thành viên trong Khối thi đua đặt ra và yêu cầu sau hội nghị Khối trưởng có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đăng ký thi đua của Khối gửi về Ban Thi đua khen thưởng theo quy định. 

Ban Truyền Thông

87