Trung tâm đạo tạo cán bộ CTĐVN tổ chức lớp tập huấn đào tạo Tập huấn viên Sơ cấp cứu (học phần 2 - ToT2) tại Cần Thơ

14 Tập huấn viên các tỉnh thành về dự tập huấn đào tạo Tập huấn viên Sơ cấp cứu (Học phần 2 - ToT2) tại Cần Thơ

Từ ngày 09 đến 16/4/2018, Trung tâm Đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn chương trình Đào tạo Tập huấn viên sơ cấp cứu cấp tỉnh (Học phần 2 - ToT2) tại Cần Thơ; Dự khai giảng và phát biểu chào mừng có bà Lê Thị Bạch Đàng, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ; Ông Dư Hải Đường, Giám đốc Trung tâm huấn luyện chữ thập đỏ Cần Thơ và 14 học viên đã được cấp chứng chỉ ToT1 (Kỹ thuật sơ cấp cứu tại cộng đồng) từ các tỉnh Hà Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hoả, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu đẽ về dự.

Các học viên đang học phương pháp và kỹ năng giảng dạy 

Học viên chia sẻ những kinh nghiệm 

Học viên tham gia tập huấn sơ cấp cứu cho Tình nguyện viên theo chương trình Cấp 1 cho 30 Tình nguyện viên tại Cần Thơ

Trong 8 ngày tập huấn, các Tập huấn viên được học về các phương pháp và những kỹ năng tập huấn sơ cấp cứu cho cộng đồng, đồng thời áp dụng thực tế những kiến thức và kỹ năng được học để tham gia tập huấn cho 30 tình nguyện viên Chữ thập đỏ của thành phố Cần Thơ về chương trình Sơ cấp cứu Tình nguyện viên cấp 1.

Học viên ToT2 tham gia giảng dạy Sơ cấp cứu cho Tình nguyện viên với sự giám sát chấm điểm của các Giảng viên SCC Hội CTĐVN

Các học viên lớp tập huấn ToT2 phải trãi qua các bài thi kiểm tra về kiến thức và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu đồng thời được chia sẻ các chủ đề để tập huấn thực tế cho các Tình nguyện viên chữ thập đỏ tại thành phố Cần Thơ được các giảng viên sơ cấp cứu của Trung ương đánh giá đề nghị Trung tâm đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ Việt Nam xét công nhận.

 

 

425