Thốt Nốt: Tổng kết hoạt động CTĐ trường học, năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Hội CTĐ và Phòng GD-ĐT quận về tổ chức và hoạt động CTĐ trong trường học năm học 2018-2019, ngày 23/8/2019, Hội CTĐ quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ công tác CTĐ trường học năm học 2019-2020.

Ông Nguyễn Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Thành Hội trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích

Có trên 60 đại biểu đại diện lãnh đạo ban ngành - đoàn thể; Hội CTĐ các phường, trường THCS, THPT trên địa bàn quận tham dự. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất báo cáo tổng kết công tác CTĐ trường học, năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác CTĐ trường học, năm học 2019-2020. Hội nghị có ý kiến 05 tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm kết quả hoạt động công tác Hội và Phong trào CTĐ của các trường Tiểu Học Trung Kiên, Thuận Hưng, THCS Thới Thuận,Thuận Hưng; THPT Thốt Nốt.

Ông Nguyễn Văn Đùm, Chủ tịch Hội CTĐ quận Thốt Nốt trao giấy khen cho các đại biểu có thành tích

Tại hội nghị, có 9/10 Hội CTĐ trường THCS- THPT được xếp loại xuất sắc; 23/23 trường tiểu học được xếp loại xuất sắc. Có 20 tập thể, 28 cá nhân được UBND quận, Hội CTĐ TP.Cần Thơ và Hội CTĐ quận khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ trường học, năm học 2018-2019.

 

Hội CTĐ quận Thốt Nốt

 

201