Website đang hoạt động thử nghiệm
Thốt Nốt - Đạt 102 % chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2017

Ngày 09/10/2017, BCĐ quận phối hợp Bệnh viện Huyết học – truyền máu Cần Thơ tổ chức 04 điểm HMTN tại các phường Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt + Thạnh Hòa và Quận đoàn Thốt Nốt. Kết quả đã tiếp nhận được 158 đơn vị máu. Nâng tổng số từ đầu năm đến giờ toàn quận đã tiếp nhận được 1936 đơn vị máu, đạt 102,38% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Có 8/9 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Ban chỉ đạo quận giao là các phường Thuận Hưng trên 161%; Tân Hưng trên 157%; Thốt Nốt trên 108%; Thuận An trên 105%; Thạnh Hòa trên 103%; Trung Kiên và Thới Thuận trên 101%; Trung Nhứt lần đầu tiên đạt trên 100%.

Nguyễn Văn Châu

Hội CTĐ quận Thốt Nốt

338