Website đang hoạt động thử nghiệm
Thốt Nốt - 1.338 đơn vị máu hiến đạt 70,76% chỉ tiêu năm 2017

Trong tháng 6/2017, BCĐ vận động HMTN quận phối hợp Bệnh viện Huyết học – truyền máu Cần Thơ tổ chức 07 điểm HMTN tại các phường Thuận An, Thới Thuận, Thạnh Hòa + Trung Nhứt, Tân Lộc, Tân Hưng, Trung Kiên và Thốt Nốt đã tiếp nhận được 325 đơn vị máu. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay được 1.338 đơn vị đạt 70,76% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đã có 02 phường đạt chỉ tiêu cả năm: Thuận Hưng trên 113% và Tân Hưng trên 121%.Trong chiến dịch “Những giọt máu hồng Hè” 2017 từ  08/5 đến hết 02/9/2017. Quận Thốt Nốt đã tiếp nhận 554/662 đơn vị máu đạt 83,69% chỉ tiêu chiến dịch.

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế người hiến máu – 14/6” năm 2017 quận Thốt Nốt có 08 hộ gia đình và 85 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố, Ban Chỉ đạo quận và Ban chỉ đạo các phường Thuận Hưng, Thuận An, Thốt Nốt tôn vinh khen thưởng.

Nguyễn Văn Châu

Hội CTĐ quận Thốt Nốt

318