Quận Thốt Nốt: tiếp nhận 544 đơn vị máu, đạt 123,6% chỉ tiêu chiến dịch

Hưởng ứng Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng với chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”, từ ngày 8/3/2022 đến ngày 10/3/2022, Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện 9/9 phường quận Thốt Nốt đồng loạt tổ chức tiếp nhận Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 đạt kết quả tốt đẹp; Đạt được kết quả trên, trước đó, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện quận Thốt Nốt đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các phường tổ chức triển khai kế hoạch và tuyên truyền về đợt Hiến máu này bằng nhiều hình thức như viết Lời kêu gọi phát trên Đài truyền thanh phường; phát cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường; treo băng ron để thông báo ngày, giờ, địa điểm tổ chức tiếp nhận máu.

Với sự nhiệt tình của các cán bộ chuyên môn ở Bệnh viện Huyết học thành phố Cần Thơ, sự chuẩn bị chu đáo trong khâu tổ chức của Ban chỉ đạo các phường, các đợt Hiến máu tình nguyện diễn ra trong không khí nhộn nhịp, vui vẻ, an toàn, đặc biệt là thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp; Qua đó trong đợt hưởng ứng Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2022, quận đã tiếp nhận 544 đơn vị máu, đạt 123,6% chỉ tiêu chiến dịch trên giao. Kết quả đạt được đã khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, những trái tim thiện nguyện luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng.

Có được kết quả trên là có sự lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng của Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện từ quận đến cơ sở quận Thốt Nốt, là sự tích cực tuyên truyền đến người dân ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp của phong trào Hiến máu tình nguyện, nhằm chăm lo sức khỏe cho người dân tốt hơn nữa và đạt được những kết quả cao hơn, chất lượng hơn trong những đợt hiến máu tiếp theo.

Hội CTĐ quận Thôt Nốt

 

222