Website đang hoạt động thử nghiệm
Quận Thốt Nốt: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công tác Chữ thập đỏ cơ sở năm 2019

       Ngày 19/8/2019, Hội Chữ thập đỏ phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công tác Chữ thập đỏ cơ sở. Lớp tập huấn có 83 học viên là giáo viên phụ trách Chữ thập đỏ trường học, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các phường, khu vực.

       Trong thời gian 03 ngày, các học viên được học các chuyên đề về ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Bảo hiểm xã hội; Công tác phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện; Biến đổi khí hậu và thảm họa; Hướng dẫn sổ sách, thông tin báo cáo của Hội; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Hướng dẫn về Hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác; Công tác thi đua khen thưởng.

      Lớp tập huấn bế giảng lúc 16 giờ ngày 21/8/2019 đã cấp giấy chứng nhận cho 83 học viên. Qua bồi dưỡng giúp các học viên được nâng cao kiến thức và phối hợp nhịp nhàng hơn với các ban ngành trong các hoạt động Hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân đạo xã hội trong tổ chức, quản lý và hướng dẫn các mô hình nhân đạo, đảm bảo tinh thần phục vụ vì lợi ích cộng đồng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo.

Hội CTĐ Quận Thốt Nốt

140