Quận Hội Cái Răng tổ chức hiến máu tình nguyện

Tiếp tục thực hiện hiến máu tình nguyện năm 2020 hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ. Với thông điệp “Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên”. Ngày 24/7/2020 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Hưng Phú, quận Cái Răng phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Dai - IChi Life (chi nhánh trên địa bàn phường Hưng Phú) tổ chức hiến máu nhân đạo trong toàn cán bộ nhân viên của công ty. Số lượng tiếp nhận được là 170 đơn vị máu.

13