Người tham gia hiến máu tình nguyện phải mang theo giấy tờ tùy thân

Để được hưởng các quyền lợi sau khi hiến máu tình nguyện, người tham gia hiến máu phải mang theo giấy tờ tùy thân

590