Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 19/7/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Trung ương Hội CTĐVN, Thủ tướng đã có kết luận một số nội dung nhăm phát huy vai trò tích cực của Hội CTĐVN, chỉ đạo một số việc cụ thể nhằm phát triển tổ chức Hội trong thời gian tới. 

Thủ tướng kết luận một số nội dung nhăm phát huy vai trò tích cực của Hội CTĐVN, chỉ đạo một số việc cụ thể nhằm phát triển tổ chức Hội trong thời gian tới. 

/chuthapdo_files/files/lien_he/Ket-luan-cua-TTCP-2017.pdf

509