Hội Chữ thập đỏ xã vận động mua 5 xe chuyển bệnh và biện pháp duy trì bền vững

Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng huyện Vĩnh Thạnh là địa phương phát triển mô hình vận động cộng đồng mua 5 xe chuyển bệnh nhân nghèo trị giá hơn 2 tỷ đồng và có biện pháp duy trì hoạt động mang tính bền vững.  

Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng huyện Vĩnh Thạnh vận động người dân tham gia mua xe chuyển bệnh với mô hình duy trì mang tính bền vững 

/chuthapdo_files/files/BAO-CAO-THAM-LUAN-XE-CHUYEN-VIEN-TRUNG-HUNG--VT2.docx

1221