Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua những con số (tính đến tháng 6/2016)

Tổng hợp các số liệu hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các lĩnh vực: Hệ thống tổ chức Hội, công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền và vận động hiến máu nhân đạo.

 
 

 

Nguồn: www.redcross.org.vn

684