Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt: Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề sơ cấp cứu cho Hội cơ sở

Thực hiên kế hoạch tập huấn năm 2021, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Từ ngày 4/3/2021 Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp Hội Chữ thập đỏ cơ sở phường Thốt Nốt tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về Sơ cấp cứu cho 33 học viên là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham dự; Thời gian 06 buổi, Báo cáo viên là cán bộ Chữ thập đỏ và cơ sở đảm nhận; Kêt thúc, bế giảng lớp có 33 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt

45