Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt: Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Chữ thập đỏ cơ sở năm 2021

Thực hiện kế hoach huấn luyện năm 2021, Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt phối hợp Trung tâm bồi chính trị quận Thốt Nốt tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ cơ sở.

Lớp tập huấn được tổ chức tại trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt từ ngày 23/3 đến 26 tháng 3 năm 2021 có 42 học viên là Chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng Chữ thập đỏ các khu vực tham dự; các học viên được bồi dưỡng kiến thức về: luật hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định 03/2011 của chính phủ, Thông tư liên tịch 02/2013, những hiểu biết về vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng và hiến xác; công tác truyền thông Chữ thập đỏ, và thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"...

Kết quả lớp học có 40 học viên được cấp giấy chứng nhận.

Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt

49