Hội Chữ thập đỏ Ô Môn Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở năm 2021

Thực hiện theo Kế hoạch hoạt động năm 2021. Trong 03 ngày ( ngày 13, 14, 15 tháng 4 năm 2021), Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 80 cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở và chi bộ; các tình nguyện viên Chữ thập đỏ lái xe chuyển bệnh, Ban điều hành các Bếp ăn tình thương, xung kích Chữ thập đỏ và Tổ sơ cấp cứu trên địa bàn quận.  

Lớp học cung cấp các nội dung về Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Lịch sử đảng bộ thành phố Cần Thơ và quận Ô Môn; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam; các hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ như công tác sơ cấp cứu; kỹ năng, phương pháp truyền thông – công tác tổ chức, quản lý hội viên, tình nguyện viên; kỹ năng vận động nguồn lực. Qua đó giúp cho cán bộ Hội và tình nguyện viên cập nhật thông tin kiến thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ và phát huy vai trò hoạt động phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương./.

                                                                                                                                                                                                                   Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn

29