Hội Chữ thập đỏ Ô Môn Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở năm 2020

 

Nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở; giúp cán bộ Hội, cập nhật các văn bản chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Chữ thập đỏ; Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; qua đó nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng ngừa ứng phó thảm họa

Thực hiện theo Kế hoạch hoạt động  Hội và Phong trào Chữ thập đỏ quận Ô Môn năm 2020. Từ ngày 13, 14, 15 tháng 7 năm 2020 Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác . Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường, tình nguyện viên và tài xế xe chuyển bệnh, Ban điều hành các Bếp ăn tình thương, Chi hội trưởng, Chi hội phó khu vực, Đội trưởng, đội phó tình nguyện xung kích Chữ thập đỏ và Tổ sơ cấp cứu. Với các nội dung: lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ; chuyên đề Công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa; Công tác sơ cấp cứu và thực hành sơ cứu nạn nhân.

 

Ảnh: Ông Trần Duy Tùng tập huấn viên Trung tâm huấn luyện Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ

hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu cho học viên

Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ hội cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên của Hội giúp cho cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên kỹ năng vận động, kỹ năng ứng phó, kỹ năng sơ cấp cứu, qua đó cập nhật kiến thức và phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương./.

                                                                                                                                                                          Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn

 

33