Hội Chữ thập đỏ Ô Môn: Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở năm 2019

Nhằm giúp cán bộ Hội nắm vững kiến thức và kỹ năng  công tác Hội, qua đó nâng cao nhận thức về hoạt động Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở; cập nhật các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác Chữ thập đỏ; Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng; qua đó nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa, góp phần cho việc tuyên truyền trong cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và thực hành khi có yêu cầu trong hoạt động Hội.

Ông Võ Sanh Kim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn phát biểu khai mạc

Trong 03 ngày 15, 16, 17 tháng 5 năm 2019 Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở và các tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn quận. Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ Hội Chữ thập đỏ các phường, tình nguyện viên và tài xế xe chuyển bệnh, Ban điều hành các Bếp ăn tình thương, Chi hội trưởng, Chi hội phó khu vực, Đội trưởng, đội phó tình nguyện xung kích Chữ thập đỏ và Tổ sơ cấp cứu phường và khu vực. Trong thời gian 03 ngày học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về: lý luận thực tiển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ; Các nội dung cơ bản trong hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ; Chuyên đề Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa; Công tác sơ cấp cứu. Qua đó giúp cho cán bộ Hội và những người tham gia hoạt động Chữ thập đỏ có được kỹ năng vận động, kỹ năng ứng phó, kỹ năng sơ cấp cứu, phát huy vai trò hoạt động phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương./.

Học viên thực hành sơ cấp cứu

 

                                                          Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn

 

774