HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Kế hoạch Hiến máu tình nguyện vào tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh. Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Trạm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Quới tổ chức Hiến máu tình nguyện cứu người và tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thạnh và Tịnh Xã Ngọc Liên, xã Thạnh Quới.

Người dân được do thân nhiệt trước khi tham gia hiến máu tình nguyện 

Đây là việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nét đẹp văn hóa nhân văn “Hiến máu cứu người”, khơi dậy tinh thần yêu nước của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng giáo viên, đoàn viên công đoàn và nhân dân gắn với tuyền truyền cao điểm về phòng chống dịch Covid-19 đến toàn thể mọi người hiểu và nắm rõ biện pháp phòng tránh, góp phần giúp mọi người tự chăm sóc sức khỏe, cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính mình, hạn chế tình trạng thấp nhất về nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh việc được phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, mọi người trước khi tham gia hiến máu cứu người được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế, cung cấp thông tin sức khỏe, đo thân nhiệt và ghi tờ khai hiến máu tình nguyện theo biểu mẫu quy định.

Người tham gia hiến máu tình nguyện cung cấp thông tin về sức khỏe theo biễu mẫu quy định

Trong buổi hiến máu tình nguyện mọi người tích cực hưởng ứng tham gia và thực hiện đúng hướng dẫn của y tế, trong đó có phân bổ thời gian tham gia hiến máu hợp lý, tránh tình trạng tập trung đông người, được tư vấn chi tiết về phòng chống dịch Covid-19, ý nghĩa quyền lợi của người hiến máu cứu người. Kết quả đã vận động được 190 người tham gia hiến máu, thu được 188 đơn vị máu nhằm phục vụ thiết thực cho công tác truyền máu hiện nay tại các bệnh viện của thành phố Cần Thơ./.

LMT

 

432