HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÁNG 5 NĂM 2020

 

Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Thắng tổ chức Hiến máu tình nguyện cứu người và tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm Nhà Văn hóa xã Thạnh Thắng theo kế hoạch hiến máu tình nguyện tháng 5 năm 2020 của Ban Chi đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thạnh. Kết quả đã vận động được 130 người tham gia hiến máu, thu được 123 đơn vị máu.

Đây là việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nét đẹp văn hóa nhân văn “Hiến máu cứu người”, khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giúp mọi người tự chăm sóc sức khỏe, cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính mình, và cung cấp lượng máu cho người bệnh cần máu.

LMT

 

28