Website đang hoạt động thử nghiệm
Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Bồi dưỡng Lý luận Chính trị và Nghiệp vụ cán bộ Chữ thập đỏ trường học năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch số 02/KHLN-CTĐ ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp liên ngành với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức công tác thanh, thiếu niên và hoạt động Hội Chữ thập đỏ khu vực trường học năm 2019 - 2020.

         Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Bồi dưỡng Lý luận Chính trị và Nghiệp vụ cho cán bộ Chữ thập đỏ trường học năm 2019, thời gian bồi dưỡng là 03 ngày là 23 đến 25 tháng 7 năm 2019 với các nội dụng gồm: Nội dung, giá trị và ý nghĩa của Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;Triển khai Quyết định 282/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều Lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trường học; Triển khai Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máuTriển khai Nghị quyết số 21/NQ-TƯHCTĐ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về Phát triển và nâng cao chất lượng của tình nguyện viên CTĐ trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 20/KLTU-HCTĐ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên trong công tác chữ thập đỏ trường học.

Học viên được cấp giấy chứng nhận hòa thành khóa học

          Nội dung lớp bồi dưỡng đã quán triệt, triển khai đến học viên việc cập nhật, bổ sung kiến thức và tư tưởng lý luận chính trị cũng như công tác ngành Chữ thập đỏ, giúp cho học viên vững vàng kiến thức, phục vụ công tác Chữ thập đỏ trường học được tốt hơn.

          Kết quả có 53 học viên được bồi dưỡng theo chương trình đạo tạo, đủ điều kiện được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cấp 53 giấy chứng nhận học viên hoàn thành chương trình khóa học năm 2019.

Tập thể lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

LMT

194