Cờ Đỏ: Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở năm 2019

Từ ngày 16/7/2019 – 19/7/2019  Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác hội cho cán bộ Hội và tình nguyện viên Chữ thập đỏ năm 2019.

Sau 04 ngày học tập, có 94 học viên được cung cấp những kiến thức như: Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Lịch sử ra đời và phát triển của Hội  Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Chuyên đề đại cương sơ cấp cứu và một số kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu; Quy chế tổ chức và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X trong công tác tuyên truyền vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo. 

Đặc biệt, các học viên còn được trang bị thêm kiến thức về an toàn giao thông, về tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, vận động nhân dân hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến xác và bộ phận cơ thể người.

          Sau khi tham dự lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong các hoạt động Hội có nghiệp vụ chuyên môn, trong khả năng giao tiếp. Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân đạo xã hội trong tổ chức, quản lý và hướng dẫn các mô hình nhân đạo, đảm bảo tinh thần phục vụ vì lợi ích cộng đồng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo.

                                                                   Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ

101