CLB vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ

Ngày 14/6/2016, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện trực thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố.

Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ

CLB được thành lập nhằm hỗ trợ cho công tác tuyên truyền vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện và hỗ trợ việc tổ chức các điểm lấy máu trong thành phố Cần Thơ, các thành viên nòng cốt của CLB là các bạn sinh viên trẻ với nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng tham gia phục vụ sẽ góp phần giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố ngày càng được nhân rộng.

Thực hiện: Ban Tuyên truyền

 

 

1772