Chữ thập đỏ Ô Môn tổ chức hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2022, Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp với Bệnh viện Huyết học – truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức 02 điểm tiếp nhận máu tại: Phường  Phước Thới và phường Trường Lạc của quận Ô Môn.

Ban tổ chức bố trí điểm tiếp nhận máu trong hội trường UBND phường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Kết quả tiếp nhận 02 điểm được 145 đơn vị máu, nâng tổng số từ đầu năm đến nay 835/1.929 đơn vị máu đạt 43% chỉ tiêu thành phố giao.Hiến máu tình nguyện còn mang ý nghĩa thiết thực góp phần giúp đỡ người bệnh cần máu trong điều trị bệnh. Hội Chữ quận tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận tham gia hiến máu để đạt chỉ tiêu năm 2022 ./.

         

                                                                                                                                                                                          Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn

23