Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ được sử dụng thống nhất trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp trên toàn quốc từ ngày 01/01/2018 cho hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, sắc màu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Để thống nhất trong hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bộ nhận diện thương hiệu gồm 2 phần: Hệ thống nhận diện thương hiệu (Biểu trưng và một số chi tiết đi kèm biểu trưng), hệ thống nhận diện sản phẩm (bộ sản phẩm văn phòng, bộ sản phẩm truyền thông và quà tặng, bộ sản phẩm phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất)

Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ được sử dụng thống nhất trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp trên toàn quốc từ ngày 01/01/2018.

Các cấp Hội có thể tải file hướng dẫn kèm theo để sử dụng trong việc in ấn sác sản phẩm phục vụ công tác Hội

http://redcross.org.vn/redcross2/vn/home/InfoList.jsp?area=1&cat=1976

937