Website đang hoạt động thử nghiệm
Bình Thủy đạt 105,38% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện

Tính đến ngày 11/10/2017, toàn quận đã vận động và tiếp nhận được 1.430 đơn vị máu, đạt 105,38% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2017.

Tính đến ngày 11/10/2017, toàn quận đã vận động và tiếp nhận được 1.430 đơn vị máu, đạt 105,38% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2017.

Để đạt được kết quả trên Ban Chỉ đạo vận động HMTN từ quận đến phường tăng cường tuyên truyền, vận động đến người dân mục đích, ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu;  Tham mưu kịp thời, phù hợp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai vận động, tổ chức tiếp nhận máu hiến; Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động tới đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về phong trào HMTN.

Qua đó, đã có 5/8 hội cơ sở phường đạt chỉ tiêu giao. Phấn đấu đến cuối tháng 10/2017 sẽ có 8/8 phường đạt chỉ tiêu.

Liên Vũ

Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thủy

269