Bảo vệ biểu tượng chữ thập đỏ

Biểu tượng chữ thập đỏ mang ý nghĩa và mục bảo vệ trong thời chiến (khi có xung đột vũ trang), nhận diện trong thời bình được Công ước quốc tế 1949 công nhận và quy định bới Luật hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân lạm dụng, bắt chước không đúng quy định. Biểu tượng cần được bảo vệ và sử dụng đúng ý nghĩa nhằm tạo dựng vị thế của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ.  

1436