Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và Đơn vị trực thuộc

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN, HUYỆN:

1. Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều

Địa chỉ: Số 12 Thủ Khoa Huân, phường Tân An, quận Ninh Kiều

Điện thoại: 02923.822753                 E-mail: hoichuthapdoninhkieu@gmail.com

Chủ tịch:  Nguyễn Hoàng Tuấn            Số điện thoại: 0909.638338

Tổng số Hội cơ sở phường: 13, trường học: 15, cơ quan: 1

2. Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thủy

Địa chỉ: Số 131 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

Điện thoại: 02923.887466                 Email: binhthuyrc@yahoo.com.vn

Chủ tịch: Nguyễn Hoài Tâm              Số điện thoại:0907.829890

Tổng số Hội cơ sở phường: 8, trường học: 9

3. Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng

Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường Lê Bình, quận Cái Răng

Điện thoại: 02923.846609                E-mail: cairangctd@gmail.com

Chủ tịch: Lê Văn Sơn              Số điện thoại: 0919.245563

Tổng số Hội cơ sở phường: 7, trường học: 7, cơ quan: 1

4. Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn

Địa chỉ: Khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Điện thoại: 02923.861890               E-mail: hoictd_omon@cantho.gov.vn

Chủ tịch: Võ Sanh Kim                  Số điện thoại: 0907.204294

5. Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt

Địa chỉ: Khu vực Long Thạnh 2, đường cặp quốc lộ 91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.

Điện thoại: 02923.853348                E-mail: hctd-thotnot@cantho.gov.vn

Chủ tịch: Huỳnh Văn Gốc                Số điện thoại:0919.804540

Tổng số Hội cơ sở phường: 9, trường học và cơ quan: 10

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền

Địa chỉ: đường Phan Văn Trị, ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Điện thoại: 02923.850.504                E-mail: chuthapdophongdien@cantho.gov.vn

Chủ tịch:Trần Ánh Hoàng           Số điện thoại: 0919.280582

Tổng số Hội cơ sở xã, thị trấn: 7, trường học: 8, cơ quan: 1

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai

Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai

Điện thoại: 02923.689180                 E-mail: hctdthoilai@gmail.com

Chủ tịch: Lưu Quốc Thống               Số điện thoại: 0939.012962

Tổng số Hội cơ sở xã, thị trấn: 13, trường học và cơ quan: 32

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

Điện thoại: 02923.858842                 E-mail: hctdvt@cantho.gov.vn

Chủ tịch: Danh Thuận                      Số điện thoại: 0908.252113

Tổng số Hội cơ sở xã, thị trấn: 11, trường học: 11, cơ quan: 3

9. Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

Điện thoại: 02926.545352                 E-mail: hoictdcodo@gmail.com

Chủ tịch: Trần Thiết Trung           Số điện thoại: 0987.058621

Tổng số Hội cơ sở xã, thị trấn: 10, trường học: 11, cơ quan: 1

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa

Địa chỉ: Số 153 Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy

Điện thoại: 02923.821567                 Email: nhanuoiduongnguoigiact@gmail.com

Số tài khoản:011.100.055.8174, tại Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Cần Thơ

Giám đốc: Bà Lê Thị Bạch Đàng     Số điện thoại: 0947.707441         e-mail: lethibachdang@gmail.com

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Nuôi          Số điện thoại: 0918133359       e-mail: nnnuoi@cantho.gov.vn

I. Chức năng:

1. Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa tỉnh Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2948/QĐ.UBT.93 ngày 31/12/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, được thay bằng Quyết định số 226/2004/QĐ.UB ngày 04/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thành lập Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ.

Ngày 11/3/2016 Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ đổi tên thành Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ theo Quyết định 616/QĐ-UBND; là cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ.

2. Trung tâm Nuôi dưỡng có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc những người già từ 60 tuổi trở lên và trẻ em cô đơn, không có người nuôi dưỡng, không nơi nương tựa thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội do chính quyền cơ sở hoặc các tổ chức đoàn thể, xã hội chuyển đến với tính chất nhân đạo và người già có nhu cầu gửi chăm sóc đóng góp tự nguyện.

3. Trung tâm Nuôi dưỡng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. Trung tâm Nuôi dưỡng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

II. Đối tượng và điều kiện tiếp nhận

1. Đối với cụ chăm sóc thuộc diện bảo trợ xã hội:

a) Thủ tục hành chính bao gồm:

1. Đơn xin vào Trung tâm Nuôi dưỡng có chứng thực của chính quyền.

2. Sơ yếu lý lịch của người xin vào có chứng thực của chính quyền.

3. Biên bản xác nhận (theo mẫu) có xác nhận của địa phương, gồm:

- Có chữ ký và đóng dấu của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

- Có chữ ký và đóng dấu Hội, đoàn thể xã, phường.

- Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của Công an xã, phường.

4. Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe do Y tế cấp quận, huyện.

5. Đề nghị của Hội Chữ thập đỏ quận, huyện

6. Hồ sơ nhân thân kèm theo bao gồm:

- Hộ khẩu

- Chứng minh nhân dân của người xin vào

- Ảnh của người xin vào (3 tấm 4x6)

7. Khi được tiếp nhận thì bổ sung:

- Giấy chuyển hộ khẩu đến Trung tâm Nuôi dưỡng

- Bảo hiểm y tế (nếu có) 

b) Điều kiện:

- Tuổi từ 60 trở lên

- Hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa.

- Không mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm.

- Tự đi lại được

- Có người đại diện đứng tên bàn giao khi được tiếp nhận

- Được Thường trực Thành Hội ra Quyết định tiếp nhận.

2. Đối với cụ chăm sóc theo yêu cầu dịch vụ:

a) Thủ tục hành chính bao gồm:

1. Đơn xin vào Trung tâm Nuôi dưỡng có chứng thực của chính quyền.

2. Sơ yếu lý lịch của người xin vào có chứng thực của chính quyền.

3. Hồ sơ nhân thân kèm theo bao gồm:

- Hộ khẩu

- Chứng minh nhân dân của người xin vào

- Ảnh của người xin vào (3 tấm 4x6)

b) Điều kiện:

1. Có người thân đứng tên bảo lãnh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ thường xuyên

2. Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe do Y tế cấp quận, huyện (Không mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm)

3. Hợp đồng được ký giữa Người đại diện gởi cụ và Trung tâm Nuôi dưỡng

4. Phí đóng hàng tháng theo quy định:

- 3.000.000 đ/người/tháng đối với cụ còn tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân được.

- 3.600.000 đ/người/tháng đối với cụ yếu cần sự hỗ trợ một phần trong sinh hoạt.

- 4.500.000 đ/người/tháng đối với cụ nằm, ngồi tại chỗ không đi lại được.

5. Sau khi ký hợp đồng và đóng tiền giữa người đại diện gởi cụ với Trung tâm Nuôi dưỡng sẽ tiến hành làm thủ tục bàn giao

2. Trung tâm Huấn luyện Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 40 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều

Điện thoại: 02923.829914

Giám đốc: Dư Hải Đường                Số điện thoại: 0913.616581

Nội dung huấn luyện:

- Tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các công ty, doanh nghiệp theo yêu cầu.

- Tập huấn công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

- Tập huấn kỹ năng công tác Hội Chữ thập đỏ.

3. Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương

Địa chỉ: 843 Quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 07113.848323                      Email: nhatrehuongduong96@gmail.com

Giám đốc: Bs Lê Thị Tỵ                        Số điện thoại: 01649.978336

Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương là cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, được sự tài trợ của Hội Enfance du Monde – RS và Hội Rayon De Soleil EE (Pháp), Quỹ Herbalife Familly Foundation (USA), cùng với sự giúp đỡ ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước

Nhà trẻ nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 – 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả hai người. Cho trẻ đi học tại các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học đến khi tốt nghiệp ra trường và có việc làm.

4. Tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Địa chỉ: 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

Trưởng Ban điều hành: Bs Lê Thị Tỵ     Số điện thoại: 01649.978336

Tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phục vụ cơm, cháo, nước sôi miễn phí tại các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, Tổ nhân đạo còn hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tiền, thuốc, máu và phục vụ xe chuyển bệnh miễn phí khi có yêu cầu.

7379